Op deze foto’s kun je duidelijk zien hoe ik te werk ga en hoe mijn schilderproces verloopt. Van grote lijnen naar detaillering. De kunst is om op tijd te stoppen zodat het beeld interessant blijft